Bestyrelsen


Formand

Pernille Blirup Larsen

_____________________

Kasserer

Kasper Risager

______________________

Bestyrelsmedlem

Jimmy Nielsen

______________________

Suppleant

Filip Stadler

______________________

Suppleant

Henrik Borup